ข่าวสารกิจกรรม

มุมข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของเราชาวจิ้นเซ่งฮวด

ข่าวสารกิจกรรม

Our Partners
CSH is partners of
Toyota Thailand
CSH is partners of
Nissan Thailand
CSH is partners of
Mitsubishi Thailand

Copyrights 2009-2013
Chin Seng Huat Auto Parts Co., Ltd.

Chin Seng Huat Auto Parts Co., Ltd.